Navigatie

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Identiteit van Owjipee

Owjipee

E-mail: info@owjipee-tipitent.nl

ABN AMRO: NL41ABNA0618 26 82 19

KvK: 65483308

BTW: NL120133179B.01

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Owjipee. Owjipee behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

Alle prijsopgaven van het Owjipee zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle vermelde en gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht, of in geval van een bestelling via internet (de webshop) na ontvangst van de betaling. Owjipee probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Er dient echter rekening te worden gehouden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten.

De prijzen van artikelen die op de site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. De prijzen voor maatwerk en speciale wensen kunnen afwijken. Dit geldt niet wanneer de bestelling reeds geplaatst is, dan zijn wijzigingen in prijs niet meer mogelijk.

Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Owjipee deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.

Owjipee behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Owjipee redenen te weigeren.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten

Wanneer een product bij Owjipee uit de webshop wordt gekocht dan is er de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens deze veertien dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking waarbij het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt mag worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden gaat worden. Indien het herroepingsrecht gebruik wordt, mag het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Owjipee geretourneerd worden.

 

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn eigen rekening. Het dient op een traceerbare wijze te worden geretourneerd.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

Bij producten die op maat zijn gemaakt (zoals een eigen samengestelde tipi tent of een accessoires waarbij de klant de samenstelling van de stof heeft bedacht) is het herroepingsrecht niet van toepassing doordat deze persoonlijk van aard zijn.

 

Artikel 7 - De prijs

Producten op maat:

Alle prijsopgaven van Owjipee zijn vrijblijvend. Een prijsopgave heeft een geldigheidsduur van een maand. Owjipee heeft niet het recht binnen een maand na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te wijzigen.

Producten uit de webshop:

De prijzen op de website zijn vastgestelde prijzen. Tussen het bestellen en de aflevering is Owjipee niet gemachtigd de prijzen aan te passen.

Alle genoemde en vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

Producten op maat:

Wanneer een opdracht voor een product op maat wordt geplaatst, zal Owjipee een voorstel doen qua stoffen, kleuren en applicaties door middel van foto’s. Bij ontevredenheid over het gedane voorstel kan dit, voordat de stof geknipt wordt, kenbaar gemaakt worden. Na het knippen van de stof is wijzigen niet meer mogelijk.

Producten uit de shop:

Wanneer bij ontvangst blijkt dat het product niet conform de specificaties van de website is, mag na contact met Owjipee het ongebruikte product binnen 14 dagen retour gestuurd worden. Als blijkt dat er inderdaad van een significante afwijking sprake is, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt. Hetzelfde geldt voor een product dat defect of slecht gefabriceerd is.

Algemeen:

Bij normaal gebruik, waar het product voor bedoeld is, mag een normale levensduur met normale slijtage verwachten worden.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

Owjipee neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden producten uit de webshop binnen 3 tot 5 werkdagen verzonden. Wanneer het een product op maat betreft streeft Owjipee er naar de bestelling binnen 1,5 week na ontvangst van de betaling via Postnl te verzenden.

Als plaats van levering geldt het adres dat tijdens het emailverkeer kenbaar is gemaakt.

Owjipee is aansprakelijk voor zoekraken of schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.

 

Artikel 10 - Betaling

Na het plaatsen van de bestelling ontvang de besteller een bevestiging per e-mail. Is deze niet binnen 24 uur ontvangen, dan moet de besteller contact opnemen door een mail te sturen naar info@bynany.nl. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen op rekening van Owjipee te zijn bijgeschreven waarna producten uit de webshop binnen 3 tot 5  werkdagen wordt verzonden. Wanneer het een product op maat betreft of een product niet op voorraad is streeft Owjipee er naar de bestelling binnen 1,5 week na ontvangst van de betaling via Postnl te verzenden.

 

Betaling voor producten op factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Owjipee hanteert de volgende verzend- en verpakkingskosten:

Tarieven Benelux

Pakketpost: voor pakketten € 6,95

Bij levering buiten de Benelux kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

Mocht er een klacht zijn over de producten van Owjipee, de kwaliteit of de service, dan proberen we die naar tevredenheid op te lossen. Dit kan via email met een duidelijke omschrijving van de klacht en de contactgegevens van de besteller. Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen één week, geeft Owjipee een reactie.

 

Artikel 12 - Aanvullende bepalingen

Privacy

Owjipee respecteert de privacy van elke klant en behandeld persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Publicatie

Van alle op maat gemaakte producten maakt Owjipee foto’s. Sommige van deze foto`s worden op de website geplaatst. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Het betreffende product wordt dan niet geplaatst.

 

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie.

2. Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

 

 

 

© 2016 - 2020 Owjipee | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel